Osvoji fantastične poklone i popuste!

Pogledaj kako se koristi aplikacija

Skini goody.ba aplikaciju

Posjeti Google Play ili App Store i nađi nas tamo - skini, instaliraj aplikaciju i kreni sa grebanjem!

Skrečaj / Ogrebi

Odaberi popust ili poklon koji ti se sviđa i počni grebati - cilj je da dobiješ tri identične sličice!

Preuzmi svoj popust ili poklon!

Bravo, pobjednik/pobjednica si! Skeniraj Goody.ba QR kod u radnji i preuzmi svoj goody!

Blog